Het Criterium van de Vier Vragen

Het vormt een eenvoudige formule die de universele ethiek samenvat en toepassing is op alle menselijke contacten. Dankzij dit Criterium van de Vier Vragen, beschikt elke Rotariër over een formule waaraan hij op elk moment zijn idealen kan toetsen.

 

  • Is het waar?
  • Is het billijk voor alle betrokkenen?
  • Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
  • Komt het alle betrokkenen ten goede?