Strategische actiedomeinen

Rotary mobiliseert haar leden rond zeven strategische actiedomeinen om internationale samenwerkingen op te zetten, levensomstandigheden te verbeteren en een betere wereld te creëren las ondersteuning voor onze vredesinspanningen.

 • Bevordering van de vrede
 • strijd tegen ziekten
 • drinkwater en hygiënische voorzieningen
 • gezondheid van moeder en kind
 • onderwijs en alfabetisering
 • ontwikkeling van lokale economieën
 • milieubeheer

Doel van Rotary

Rotary heeft tot doel het dienstideaal in de praktijk te brengen waarnaar elke eerbare beroepsbezigheid streeft. Meer bepaald belooft men bij Rotary:

 • zijn contacten en relaties in te zetten om het algemeen welzijn te dienen
 • hoge ethische normen te hanteren in om het even welk beroep, eerbied op te brengen voor iedere nuttige bezigheid, het beroep van elke Rotariër te aanzien als een mogelijkheid tot maatschappelijk dienstbetoon.
 • het dienstideaal te verwezenlijken - privé, professioneel en in het openbaar
 • De goede verstandhouding, het altruïsme en de eerbied voor de vrede overal ter wereld te bevorderen, dankzij vriendschappelijke omgang tussen beroepsmensen die door hetzelfde dienstideaal zijn bezield.