Beroepsethiek

Rotary is een serviceorganisatie, die leden uit verschillende beroepen in vriendschap samenbrengt en gebaseerd is op de bekwaamheden en de dienstbaarheid van haar leden. Het respect voor de professionele deontologie is een belangrijke Rotarywaarde.

Dienstbaarheid

Van de twee officiƫle deviezen die Rotary in 1950 Goedkeurde - Service Above Self en He Profits Most Who Serves Best - drukt het eerste het best de vrijwillige inzet van Rotary uit. Dit wordt in 1989 dan ook Rotary's hoofdmotto.

Vredesstreven

Rotary voegde in 1921 een vierde doel toe: bijdragen tot de bevordering van de vrede. Rotary wilde meer bepaald bijdragen aan de vorming van sterke internationale instituties die de vrede konden garanderen.