Rotary International


 

Rotary verenigt 1.200.000 mannen en vrouwen in 36.000 clubs in 200 landen en regio's, onder het motto: "Service above Self"

Rotary is geheel onafhankelijk van elke stroming of politieke, filosofische of godsdienstige invloedssfeer.

In België en Luxenburg zijn er bijna 300 clubs en 11000 leden.

Op wereldvlak is een vierde van de leden een vrouw.

Europa (in ruime zin) levert bijna een kwart van het totale ledenbestand.

 

Het grondidee van Rotarystichter Paul Harris in 1905 was mensen uit verschillende beroepsgroepen samen te brengen, met eenzelfde levensvisie, beroepsethiek en bezieling voor verdraagzaamheid en vrede, om zich gezamenlijk in te zetten voor de samenleving.