De club rolt de Rotarythema's uit op lokaal niveau. Ze bestaat uit volwassenen van onbesproken gedrag, die de verscheidenheid binnen de plaatselijke gemeenschap weerspiegelen. De leden geven blijk van een open geest, nemen actief deel aan het clubleven en engageren zich binnen de eigen gemeenschap en voor humanitaire projecten in het buitenland.