RC ANTWERPEN-NOORD MAAKT DEEL UIT VAN HET WERELDWIJDE NETWERK ROTARY INTERNATIONAL. ER ZIJN ONGEVEER 1,2 MILJOEN ROTARIËRS DIE BEHOREN TOT MEER DAN 34.000 ROTARYCLUBS IN 200 LANDEN EN GEOGRAFISCHE REGIO'S.

 

Onze club bestaat uit vrouwen en mannen uit de zakenwereld en vrije beroepen waarbij ethiek een belangrijke waarde is en blijft.

Wekelijks komen wij samen tijdens onze gezellige clubvergaderingen. Regelmatig nodigen wij interessante sprekers uit voor een korte voordracht. Op regelmatige basis worden ook de partners van de leden uitgenodigd. Vooral de onderlinge vriendschap, het samenzijn, lachen en genieten zijn vaste waarden.

De voornaamste doelstelling van een Rotaryclub is dienstbetoon, binnen de eigen gemeenschap, op de werkvloer, op nationaal en internationaal vlak. Rotariërs werken projecten uit in verband met de dienst aan de gemeenschap, die zich richten op de meest kritieke problemen van dit moment in de wereld, zoals de gezondheid van de kinderen, armoede, honger, milieuzorg, analfabetisme en geweld.

Als u werkelijk iets wilt teruggeven aan de gemeenschap en aan de wereld, kom dan bij Rotary. Samen kunnen we immers tal van obstakels overwinnen

Alle Rotaryclubs ter wereld, groot of klein, hebben één gemeenschappelijk kenmerk: vriendschap. Goede kameraadschap, actieve inzet in het professionele leven, in caritatieve en sociaal-culturele acties alsook in internationale contacten, waren de voorbije 60 jaar de rode draad in het bestaan van onze club Rotary Antwerpen-Noord. 

Veel plezier!

Rotaryclub Antwerpen-Noord