ROTARY SCHENKT RUIM 5.000 GELAATSSCHERMEN AAN ZORGNET ICURO

Vrijdag 13 november ontving Zorgnet Icuro een schenking van 5.280 gelaatsschermen. De koepelorganisatie verdeelt deze beschermingsmaterialen verder bij woonzorgcentra die met ernstige COVID-19 uitbraken kampen. De gift is afkomstig van de Rotary Gelaatsschermen Actie, een initiatief dat in totaal reeds 15.000 gratis face shields uitdeelde aan Coronahelden in de zorg, het onderwijs, jeugdbewegingen, thuisverpleging enz... Een aantal dat nog verder
zal oplopen aangezien er nog eens 10.000 extra spatschermen in productie zijn.
 

EEN BIJZONDERE SAMENWERKING

De Rotary Gelaatsschermen Actie is een gezamenlijk initiatief van 6 Rotary Clubs, 1 Rotaract club, talloze vrijwilligers en 18 bedrijven uit regio Antwerpen en Turnhout. Alle partners slaan onbaatzuchtig de handen in elkaar voor het goede doel. Van Roey Turnhout | Group Joos Printing | AZ Turnhout | 3D Online | Maatwerkbedrijf A kwadraat | Fonds Vinci | CloudAtWork | KU Leuven | LUCA School of Arts | iDNA | Nice 3D print | Metaalwerken Verloy | Trideus |
AndersGeschreven.be
 
“Rotary telt ongeveer 1,2 miljoen leden verspreid over 35.000 lokale serviceclubs. Rotariërs komen regelmatig samen om te netwerken, sociale contacten te onderhouden en bij te leren. Openbaar dienstbetoon is echter dé verbindende kernwaarde. Elke club organiseert eigen initiatieven en activiteiten ten voordele van het goede doel. Om een grootschalige COVID-19 actie als deze succesvol te maken, heb je uiteraard meer mankracht en budget nodig. Gelukkig vonden we heel snel collega Rotary clubs, een heleboel vrijwilligers én lokale ondernemers bereid om dit project te steunen. Ik ben uiteraard fier op de resultaten die we tot nu toe hebben neergezet, maar ik ben vooral trots op het team dat dit allemaal mogelijk heeft gemaakt.” aldus Alex Proost, voorzitter Rotary Antwerpen-Noord en initiatiefnemer van het project
 

HOOGTECHNOLOGISCHE PRODUCTIE

Hoewel de face shields gratis worden uitgedeeld aan Coronahelden sparen de projectpartners kosten noch moeite bij de productie ervan. De Rotaryclubs investeerden reeds meer dan 40.000 euro in dit project. De ondersteunende bedrijven en vrijwilligers zetten hoogtechnologisch materiaal, niche-expertise en gratis werkuren in. Al 7 maanden lang. Het initiatief verzamelde intussen een vloot van 26 professionele 3D-printers. 9 printers werden aangekocht, enkele printers werden in bruikleen genomen en talloze 3D-printhelden draaien hun eigen printers mee om de productiecapaciteit te vergroten. De transparante vizieren worden millimeter precies gefreesd met hightech waterstraalsnijtechniek. Voor de nabewerking en verpakking schakelt Rotary sociaal maatwerkbedrijf A-Kwadraat in.
 

MONDMASKER ACCESSOIRES TE KOOP

Behalve face shields worden ook handige mondmasker accessoires gemaakt. 3D-geprinte neusbruggen bijvoorbeeld die voorkomen dat je bril aandampt wanneer je een mondmasker draagt. De organisatie biedt deze populaire accessoires te koop aan voor slechts 0,75 € / stuk. De volledige opbrengst van de neusbruggen verkoop investeren we opnieuw in het gelaatsschermen project voor de aankoop van extra grondstoffen.
 

MEER INFO

Zorghelden die nog gelaatsschermen nodig hebben, dienen een aanvraag in via info@rotaryproject.be. Het project steunen met een vrije bijdrage of door mondmasker accessoires aan te kopen kan via https://crowdselling.eu/rotaryproject.